Javascript lấy giá trị tương ứng trong select option

Mình sẽ giới thiệu với các bạn đoạn script dùng để lấy giá trị img khi chúng ta chọn trong select. Đây chỉ là một đoạn khá đơn giản thôi các bạn có thể tùy biến thêm theo ý của mình nhé!