Lấy bảng tỷ giá ngoại tệ đơn giản bằng PHP

Sau đây là code để chúng ta lấy tỷ giá từ trang web chính thức của vietcombank. Mình tìm kiếm trên mạng và thấy cũng có nhiều cách nhưng riêng bản thân thì mình nghĩ cách này nhẹ nhàng và dễ hiểu hơn nhiều. Với cách này bạn cũng có thể tự mình css lại theo ý thích. Bạn có thể thay đổi Url để mình lấy tỷ giá từ các web của ngân hàng khác. Đầu tiên chúng ta cần xác định rõ phần mà chúng ta cần lấy. Trong phần ví dụ dưới này thì mình lấy từ 

...

Code:

  $url = "http://www.vietcombank.com.vn/";   $content = file_get_contents($url);  $first_step = explode( '
' , $content ); // phần tử lấy đầu tiên  $second_step = explode("
" , $first_step[1] );  echo '
'.$second_step[0].'
'; ?> 

Bỏ đoạn code trên vào và cùng xem kết quả nhé!